Zakwaszone gleby to jeden z najpowszechniejszych problemów, z którym borykają się polscy rolnicy. To właśnie przez niewłaściwy odczyn pH w ziemi uprawnej można zauważyć duże spadki w plonowaniu. Jednak nie jest to jedyny czynnik ograniczający rozwój i dalszy wzrost roślin. Niedobór podstawowych makroskładników, takich jak magnez, również w dużej mierze wpływa na obfitość zbiorów. Jakie funkcje w żywieniu roślin pełni ten pierwiastek?

Diagnoza gleby w pierwszej kolejności

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań mających na celu poprawę wydajności upraw, należy w pierwszej kolejności poddać próbki gleby szczegółowym badaniom, aby poznać rodzaj i wysokość niedoborów z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Bez takiej wiedzy stosowanie nawozów może się okazać bardzo mało efektywne, co będzie się z kolei wiązało z generowaniem dodatkowych kosztów. Aby tego uniknąć, próbki gleby przekazujemy do stacji chemiczno-rolniczej, od której dowiemy się jaką kategorię agronomiczną ma nasza ziemia uprawna, jak bardzo jest zakwaszona oraz jakie makroskładniki wymagają uzupełnienia. Posiadając takie dane, można precyzyjnie dobrać ilość oraz rodzaj nawozu jaki będzie trzeba zastosować. Wapno magnezowe jest produktem, który należy stosować w celu uzupełnienia niedoborów Mg w glebie.

Czym charakteryzuje się magnez i na co ma największy wpływ?

Magnez jest najważniejszym składnikiem chlorofilu, który odpowiedzialny jest za proces fotosyntezy, co z kolei sprawia, że sam pierwiastek ma dla tego procesu kluczowe znaczenie. Ten makroskładnik wpływa na system korzeniowy roślin, pobudzając go do wzrostu oraz uczestnicząc w pobieraniu z gleby niezbędnych dla ich prawidłowego rozwoju składników pokarmowych (m.in. azotu i fosforu). Magnez uczestniczy w tworzeniu ścian komórkowych i warunkuje ich trwałość. Ponadto, wpływa na transport i magazynowanie tłuszczy, białek oraz węglowodanów, a także na powstawanie kwasu dezoksyrybonukleinowego. Pierwiastek ten pobierany jest przez rośliny już w stadium kiełkowania i trwa do końca wegetacji.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.