Żyzna ziemia uprawna kojarzy się nam przede wszystkim z obfitym plonami. Jednym z największych zagrożeń, które staje na drodze w osiągnięciu wysokiej wydajności gleby jest zbyt niski poziom jej pH. Na glebach bardzo kwaśnych niemożliwym jest osiągnięcie dużych plonów m.in. ze względu na fakt, że rośliny nie są w stanie pobierać niezbędnych składników odżywczych w odpowiedniej ilości, nawet mimo ich dużej obecności w glebie. Aby temu wszystkiemu zaradzić, koniecznym jest zastosowanie wapna.

Dlaczego należy wapnować glebę?

Wapnowanie jest czynnością, którą wykonuje się w celu odkwaszenia gleby. Głównym założeniem tego zabiegu jest zneutralizowanie toksycznego glinu i przywrócenie optymalnych właściwości biologicznych i agromechanicznych gleby. Dzięki temu, przyswajalność innych nawozów stoi na nieporównywalnie wyższym poziomie, wzrasta plonowanie roślin, a także ich jakość.

Jaki poziom pH powinna posiadać ziemia uprawna?

Ilość wapna nawozowego, jakie należy wysiać jest ściśle uzależniona od stopnia zakwaszenia gleby oraz od kategorii agronomicznej gleby. Z tego względu bardzo ważnym jest, aby próbkę ziemi uprawnej dostarczyć do laboratorium chemiczno-rolniczego, w którym poznamy odpowiedź, jaką dawkę powinniśmy zastosować na danym obszarze.

Istnieją cztery kategorie agronomiczne gleb, dla których optymalne pH mieści się w różnym zakresie. Są to:
• gleby bardzo lekkie (pH w przedziale: 5,1-5,5)
• gleby lekkie (zakres pH wynosi: 5,6-6,0)
• gleby średnie (6,1-6,5 pH)
• gleby ciężkie (6,6-7,0 pH)

Na podstawie poziomu pH jest następnie obliczane zapotrzebowanie na wapnowanie, które może być konieczne, potrzebne, wskazane, ograniczone lub zbędne. Wapno granulowane gwarancją wymiernych efektów. Aby wapnowanie było wykonywane w sposób równomierny, ważnym jest wybór produktu w formie, która taki stan zapewni. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest w takim przypadku granulat, np. jeden z naszych produktów jakim jest AgroMag.

Wapno granulowane odznacza się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, co sprawia, że może ono po rozsianiu pozostawać na powierzchni, aby potem za pośrednictwem wody wnikać do kolejnych warstw profilu glebowego.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.